VOOR ALLE LEEFTIJDEN

Posted by deheerjames | Geen categorie

Ongekleurd observeren, een goudeerlijk antwoord geven, het uiten van een pure emotie, omdat je niet anders kunt. Onder de grote mensen beter bekend als naïviteit, onwetendheid en kwetsbaarheid. De schoonheid van kind zijn is vooral iets waar we allen met melancholie en weemoed aan terug denken. Maar de woorden van een kind neem je niet net zo serieus als die van volwassenen.
We hebben nog nooit zoveel goede teksten gehoord als in de 11 gesprekken die we met deze kinderen had. Kinderen die kanker hebben, hebben gehad, of een broertje of zusje eraan zijn verloren. Niemand heeft ons ooit zoveel geleerd over onszelf en het leven als deze 11 kleine mensen.

“Het gaat goed met me. Mijn vader zegt dat het slecht gaat. Maar ik lig niet op de bank, dus dan ben ik toch niet ziek?”
(Jary)

We hebben 11 kinderen gesproken die op hun manier zeer nauw betrokken zijn geraakt bij de ziekte kanker bij kinderen. Gemiddeld anderhalf uur aan opgenomen gesprek per kind was het resultaat. Hier hebben we 11 liedjes van gemaakt.

Het zijn naar onze mening stuk voor stuk teksten die een podium verdienen dat verdergaat dan een lied. Dat het nog dichter bij de mensen brengt. De grote mensen.
Dat is belangrijk.
De grote mensen een avond lang laten luisteren naar de manier waarop kinderen met het leven en ellende omgaan. Een kindervoorstelling voor volwassenen. Zij observeren en spreken op een manier die wij niet meer kennen en nooit meer zullen kunnen. Door onze kennis, ervaring en analytisch vermogen.
Een kind heeft dan wel nauwelijks de capaciteit om te analyseren en te beargumenteren, zoals een volwassen mens dat kan, maar heeft daardoor veel meer tijd en ruimte om echt te observeren.
Het ziet en hoort alles, en begrijpt het allemaal. Op z’n eigen manier.

“Je hoeft niet bij het plafond te kunnen om slingers op te hangen”
(Karlijn)